โทร.1719

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

 

57  หมู่ 3, Taweerat Phadee Rd., Bophud, Koh Samui, Surat Thani, 84320, Thailand

Tel  : +66 (0) 7742 9500

Fax : +66 (0) 7742 9540 

Email : info@samuihospital.com